Fietsenwinkel advertentie

INTRO

Fietsenwinkel.nl: de grootste online fietsenwinkel, wie kent ze niet? Een fiets online verkopen kan iedereen. Maar zorgen voor deskundige hulp bij aanschaf, een snelle afhandeling en goede service zowel voor als na aanschaf is iets wat al niet voor iedereen is weggelegd. En dit hele pakket ook nog eens aanbieden tegen de scherpste prijzen is iets wat alleen zij kunnen. Dus voor vakkundig advies, gunstige prijzen en uitstekende service ga je naar Fietsenwinkel.nl, de grootste online fietsenwinkel!

SERVICES

In samenwerking met MKB-Media verzorgde M2iD vorig fietsseizoen wekelijks de advertentie voor Fietsenwinkel. Deze waren in verschillende grote dag- en weekbladen, van Algemeen Dagblad tot aan de Kampioen van ANWB, te bewonderen en daar zijn we stiekem erg trots op!

De Fietsenwinkel advertentie is zo opgemaakt, zodat deze per stad of streek ingestoken kan worden. Iedere week werd een bepaalde actie uitgelicht en maakten we meer dan 50 varianten op de advertentie gericht op de omgeving waar de advertentie uitgebracht werd. En dit alles onder erg strakke deadlines. Een uitdaging en een mooie ervaring waar we graag op terug kijken.

fietsenwinkel advertentie

Online én offline

Hebben we je al verteld dat M2iD vormgeving en opmaak verzorgt voor het web én traditionele media?

Wij geven je organisatie, product of dienst een krachtig en herkenbaar gezicht. We vertalen je huisstijlelementen zoals naam, logo, pay-off, kleur en beeld toe op de totale mix van communicatiemiddelen. Al deze elementen werken tot in detail uit voor gebruik op een website of in een brochure.