Ontwerp Fietsenwinkel Flyer

INTRO

Fietsenwinkel.nl: de grootste online fietsenwinkel, wie kent ze niet? Een fiets online verkopen kan iedereen. Maar zorgen voor deskundige hulp bij aanschaf, een snelle afhandeling en goede service zowel voor als na aanschaf is iets wat al niet voor iedereen is weggelegd. En dit hele pakket ook nog eens aanbieden tegen de scherpste prijzen is iets wat alleen zij kunnen. Dus voor vakkundig advies, gunstige prijzen en uitstekende service ga je naar Fietsenwinkel.nl, de grootste online fietsenwinkel.

SERVICES

Bovenstaande boodschap heeft M2iD doorvertaald naar een flyer met actie in huisstijl van de bekende onlineshop. De layout is zo gemaakt dat de flyer voor meerdere vestigingen ingezet kan worden. De ontwikkelde elementen zijn online en offline door fietsenwinkel gebruikt.

Verspreiding Fietsenwinkel flyer

Online én offline

Hebben we je al verteld dat M2iD vormgeving en opmaak verzorgt voor het web én traditionele media?

Wij geven je organisatie, product of dienst een krachtig en herkenbaar gezicht. We vertalen je huisstijlelementen zoals naam, logo, pay-off, kleur en beeld toe op de totale mix van communicatiemiddelen. Al deze elementen werken tot in detail uit voor gebruik op een website of in een brochure.